Suggestie of klacht

Heeft u een suggestie of een klacht? Dan vragen wij u vriendelijk om onderstaand formulier in te vullen.

Klachten

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Belevenis Thuis dit kan via onderstaand formulier.

Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door  aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Contactformulier voor klachten, suggesties of tips:

    Shopping Cart (0)

    Winkelwagen